Streik på IKT-overenskomsten

Våre medlemmer i IKT-bransjen er i streik. Her har vi samlet relevant informasjon om streiken.

Natt til torsdag valgte EL og IT Forbundet å bryte meklingen med Abelia. Dermed er det streik på IKT-overenskomsten. Her kan du lese pressemeldingen som ble sendt ut fra forbundet.

Et ordentlig lønnsløft for alle
Alle på avtalen skal ha et lønnstillegg som sikrer økt kjøpekraft.

Heving av minstelønna
De som tjener minst på avtalen tjener rundt 358.000 kroner i året. Dette er ikke en anstendig lønn i 2024.

Lønnsystem må avtales
Det må være et forutsigbart og avtalt system som styrer fordeling av lønnstillegg i bedriftene. Ikke trynefaktor.

Bedre rettigheter ved bruk av beredskapsvakter
Beredskapsvakter legger beslag på vår fritid. Det må være forutsigbarhet og rettferdig kompensasjon for slike vakter. Det er derfor nødvendig at vilkår og kompensasjon for vaktene avtales med de tillitsvalgte i bedriften.

EL og IT Forbundet har 1194 medlemmer på IKT-overenskomsten. Fra arbeidstidens start torsdag 27. juni streiker 319 av medlemmene.

Oversikt over streikende i første streikeuttak

VirksomhetOslo/AkershusTrøndelagVestfold/TelemarkTotalsum
Geomatikk AS4910160
GlobalConnect AS28129
Komplett5656
Onitio Norge AS27103067
Onitio Solutions Norge AS1818
Telia54357
TietoEVRY Norway AS131932
Totalsum17143105319

Aktuelle arrangementer vil bli publisert her:

  • Kulturhuset – torsdag 4.juli, kl 10-12: Det avholdes et felles streikemøte for medlemmer i streik i Oslo/Akershus hvor også streikende fra andre distrikter er velkommen. Kulturhuset er i umiddelbar nærhet til Youngstorget.
  • Streikemarkering utenfor NHO – fredag 5. juli, kl 12-14: Ta med faner og vis deres støtte – streikende og støttespillere er velkomne! Det avholdes streikemarkering utenfor NHO-bygget på Majorstua. Etter at markeringa er ferdig griller vi i Frognerparken.

Her kan du laste ned grafisk materiell til trykk og web/SoME:

Flyer 1-side og 2-sider (A5)

To plakater (A2)

Postebilder 1:1 Anstendig lønn beredskapsvakter

Vi setter stor pris på alle erklæringer til støtte for streiken. Disse kan sendes til geir.aasen@elogit.no

27.- 30. juni:

Forbundssekretær Geir Aasen – tlf. 916 30 318

Tillitsvalgt i Telia Merethe Øverland Shukla – 994 21 559

Leder forhandlingsavdelingen Bjørn Fornes – 915 17 398

Kommunikasjonssjef Ole Marius Aune Sandmo – 416 04 433

Fra 30. juni

Nestleder Morten Bildøy – 416 34 375

Tillitsvalgt i Telia Merethe Øverland Shukla – 994 21 559

Leder forhandlingsavdelingen Bjørn Fornes – 915 17 398

Kommunikasjonsrådgiver Alejandro Decap – 913 72 047

Ofte stilte spørsmål

Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte er i streik for første gang og har ofte mange spørsmål knyttet til streiken. Den beste å spørre er din tillitsvalgt i enten klubb eller distrikt. Under har vi forsøkt å svare på en del av spørsmålene som oftest stilles i forbindelse med streik i vårt forbund. Lista vil oppdateres

Se også LOs «Ofte stilte spørsmål» om streik.

Konfliktstønad for 2024 settes til kroner 1.380, – per dag/kroner 6.900, – per uke inkludert barnetillegg. Stønad vil være den samme ved punktstreik, full streik og sympatistreik.

For å få rett til stønad må det enkelte medlem ha vært i arbeid på det tidspunkt da arbeidsstansen inntrådte og ha betalt kontingent til forbund tilsluttet LO i minst to måneder før arbeidsstansen ble satt i verk.

Stønad utbetales fra og med konfliktens første dag, stønaden omfattes ikke av kontingent- eller forsikringstrekk.

Fagforening/distrikt forskutterer og får refundert fra forbundet eller forbundet utbetaler direkte til den enkelte. Dette avklares i den enkelte fagforening/distrikt. Alle medlemmer som er tatt ut i streik bes om å oppdatere «min side» med riktige opplysninger, herunder kontonummer.

Medlemmer som blir permittert på grunn av streiken må melde fra til NAV på vanlig måte ved permittering. Dersom du får avslag fra NAV for å få dagpenger får du streikestøtte fra forbundet dersom du oppfyller kravene satt i vedtektene.

Ferieloven fastsetter at ferien skal avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig arbeidskonflikt. Feriegodtgjørelse utbetales på vanlig måte.

Du har krav på sykepenger dersom du ble sykemeldt før streiken. Dersom du blir syk etter at streiken har startet, har du ikke krav på sykepenger, men vil få utbetalt streikestøtte

Lærlinger skal ikke tas ut i streik på IKT-overenskomsten.

Langtidssykmeldte og medlemmer som har langtidspermisjoner har unntak fra streiken.

Fare for liv og helse, vakt- og beredskapsordninger kan være grunnlag for å unnta noen fra streik. Se Hovedavtalen § 3-3 om avtalte unntak.

Dette vil være å betrakte som streikebryteri. Dersom man ikke klarer å stoppe streikebryteri lokalt, må forbundet underrettes. Blokade kan være et lovlig ledd i en streik. Definisjonen av blokade er at de streikende hindrer arbeidsgiver i å sette inn andre arbeidstakere for å utføre de streikende sine oppgaver.

Ja, de kan utføre sine verv knyttet til fagprøver.

Innmeldte medlemmer som er innmeldt etter meldt streikeuttak er ikke omfattet av plassoppsigelsen som har minst 14 dagers varslingsfrist.

Medlemmer som går i rotasjon enten på land eller offshore og blir tatt ut i streik, skal som hovedregel delta i streiken fra første dag. Kostnader knyttet til hjemreise dekkes som normalt av egen arbeidsgiver. Ved eventuelle problemer eller spørsmål må egen Fagforening/ Distrikt kontaktes.

Kontaktinfo til våre distrikter og fagforeninger finnes her.

Denne artikkelen blir kontinuerlig oppdatert med nye tema og spørsmål.