Seminar om styrearbeid

06.05.2013

Seminaret holdes kl. 10.00 - 15.00 i møterom 3 i Folkets Hus.

Temaer
  • Styremedlem – ansattvalgt og eiervalgt – rolleavklaring – også i forhold til tillitsvalgt
  • Taushetsplikt
  • Uenig i vedtak – protokollasjon
  • Styreansvar
  • Styrerepresentasjon i konsern – hva når datterselskap ”legges ned”?
  • Drøfting med tillitsvalgt før styremøte
  • NHOs retningslinjer om styrets arbeid med samfunnsansvar
Utgifter

LO dekker seminar og lunsj. Alle øvrige utgifter, som reise og tapt arbeidsfortjeneste, må dekkes av den enkeltes lokalorganisasjon.

Påmelding

Påmelding sendes administrasjonssekretær Anita Hekne.

Påmeldingen må inneholde telefonnummer, arbeidsgiver, tillitsvalgtrolle og e-post. På grunnlag av påmeldte deltakere, sender forbundet prioriterte deltakerliste til LO.

Del: