Oppskrift levert: – Nå må det tas politisk styring i energipolitikken

Publisert: 01.02.23
Energikommisjonens rapport er en marsjordre til politikerne: Mer kraft, mer nett og mer energieffektivisering, så raskt som mulig.

I dag avleverte regjeringens energikommisjon sin rapport som har fått tittelen “Mer av alt – raskere”. Hovedkonklusjonen i rapporten er at det er behov for et kraftig taktskifte i energipolitikken hvis vi skal bevare forsyningssikkerheten, nå klimamålene og sikre fortsatt kraftoverskudd og konkurransedyktig industri i Norge.

– Skal vi få til et rettferdig grønt skifte med fortsatt rimelig kraftpriser og nye grønne arbeidsplasser vil det kreve store mengder ny fornybar kraft og utbygging av strømnettet. Energikommisjonens rapport gir oss en oppskrift, men det skjer ikke av seg selv. Alle partier på Stortinget er enige om målene, men nå må det handling til, og vi forventer en plan som kan sikre minst 20TWh energisparing og 40TWh økt fornybar kraftproduksjon innen 2030 slik kommisjonen peker på, sier forbundsleder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen

For å oppnå tilstrekkelig tilgang på fornybar energi ønsker kommisjonen en kraftig satsing på energieffektivisering, økt produksjon fra solkraft, regulerbar vannkraft og vindkraft både på land og til havs, samt økt kapasitet i strømnettet.

– Nå haster det med politisk styring og klare prioriteringer, og det må alle partier både i og utenfor regjering bidra til. Vi har ikke tid til noe annet, fortsetter han.

Kraftunderskudd gir konsekvenser for industrien

EL og IT Forbundet har lenge advart mot konsekvensene av en for passiv energipolitikk. Ferske prognoser viser at Norge kan gå mot et kraftunderskudd allerede i 2027.

– Hvis ikke vi makter å produsere nok strøm til å dekke eget forbruk vil vi gjøre oss mer avhengig av import fra utlandet, og konkurransefordelen med lavere kraftpriser enn våre naboland vil forsvinne. Fravær av et kraftig taktskifte nå kan på sikt bety slutten for Norge som industrinasjon, avslutter Andersen.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.