Ny ledelse i LO Stat

08.02.2010

Tone Rønoldtangen (56) kommer fra Norsk Tjenestemannslag, der hun har vært hovedkasserer de tre siste årene. Hun er utdannet radiooffiser i handelsflåten og har seilt som dette i seks år. Hun har utdanning fra Universitetet i Oslo innenfor fagene forvaltningspolitikk, forvaltningsrett, organisasjonsteori, personaladministrasjon og økonomi. I Forsvaret jobbet Tone som regnskapsfører inntil november 1995 da hun ble valgt til organisasjonssekretær i NTLs landsforening 101.

Etter to år overtok hun som leder av landsforeningen da Tor-Arne Solbakken ble valgt til nestleder i NTL. Dette vervet hadde hun fram til november 2006 da hun ble valgt til hovedkasserer i NTL. 

Eivind Gran

Eivind Gran (52), som også er medlem av Norsk Tjenestemannslag, kommer fra vervet som forbundssekretær i Musikernes Fellesorganisasjon. Han er utdannet adjunkt og var i årene 1984 til 1988 ansatt i studentsamskipnaden i Oslo. Han ble nærmest umiddelbart etter ansettelsen aktiv tillitsvalgt i Fellesklubben i SIO. Han var leder av Barnehagepersonalets fagforening (NKF), leder av NTLs avd 113 - 3, leder av Fellesklubben (den lokale LO-klubben for NKF, HK, HRAF og NTL). Han var dessuten de ansattes representant i SIOs hovedstyre.

Les mer på nettsiden til LO Stat.

Del: