Ny innsamlingsaksjon for solidaritetsarbeid i Honduras

Av: Informasjonsavdelingen/Foto: Nettverk
16.01.2019

EL og IT Forbundet har sterke tradisjoner for ulike solidaritetsprosjekter. Siden 2013 har forbundet støttet Norsk Folkehjelps landprogram i Honduras.

Nå er det igangsatt en ny innsamlingsaksjon via Norsk Folkehjelp. For hver 1 000 kroner forbundets organisasjon samler inn, støtter Norad ytterligere med 9 000 kroner. Målet er 75 000 kroner fram til 31. desember 2019.

Dette er en flott måte å samle inn penger på som gjør at pengene vokser! Lenke til giversiden.

Les mer om innsamlingsaksjon "EL og IT Forbundet støtter folkets kamp i Honduras"

Klubber, fagforeninger, distrikter, alle våre medlemmer, oppfordres til å bidra til solidaritetsarbeidet i Honduras. 

Forbundets bidrag går til

  • Kjempe for rettighetene til arbeidere, kvinner, småbønder og urbefolkningen.
  • Folkeopplysning via bidrag til lokale radiostasjoner og etablere fri presse
  • Opplæring i organisasjonskunnskap og skolering i samfunnsspørsmål
  • Drive viktig miljøarbeid           

Honduras - et voldelig land

Honduras er ett av verdens mest voldelige land og preges av korrupsjon, kriminalitet, arbeidsledighet, trusler og drap. Urbefolkningen utsettes for politisk, økonomisk og kulturell undertrykking.

Flere med tilknytning til Folkehjelpas samarbeidspartnere i Honduras har blitt utsatt for trusler, vold og drap. To av de mest profilerte er:

Carlo Mejia, ansatt i radiostasjonen Radio Progreso, drept i eget hjem etter å ha fått flere trusler. i 2014.

Berta Cáderes, leder av organisasjonen COPINH og samarbeidspartner med Norsk Folkehjelp,ble drept i eget hjem etter flere år med drapstrusler i 2016.

 

Del: