Markering mot dramatisk bistandskutt

Publisert: 03.11.15
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen har foreslått dramatiske kutt i langsiktig bistand for å dekke de økte utgiftene for flyktningkrisen.

En rekke organisasjoner er kritisk til hvordan regjeringen har tenkt å håndtere flyktningkrisen. De har tilsluttet seg en samlet markering for å understreke at regningen for den største humanitære krisen siden 2. verdenskrig ikke kan sendes til verdens fattige.

Én av hovedinitiativtakerne er Utviklingsfondet, som frykter at de dramatiske kuttene som foreslås kan føre til økt migrasjon og svekke arbeidet med å forebygge fremtidens kriser. Hvis regjeringens kutt blir gjennomført vil flere millioner fattige i utviklingsland bli direkte påvirket.

EL & IT Forbundet har i dag tilsluttet seg markeringen og oppropene:

• Vi ønsker at Norge fortsatt skal satse på langsiktig fattigdomsbekjempelse.
• Vi vil at Norge fortsatt skal være en seriøs bistandsnasjon som leverer gode resultater.

Forbundet oppfordrer de av våre medlemmer/tillitsvalgte som har mulighet, til å delta i markeringen.

Bli med og stå sammen i solidaritet med verdens fattige!

Les på facebooksiden for arrangementet hvilke organisasjoner som har sluttet seg til oppropet og markeringen.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.