LOs utdanningsfond: Frister og stipend

07.05.2012

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3,5 i Opplæringsloven.

Merk at for å ha rettigheter til støtte må du ha arbeidet sammenhengende i en tariffbunden bedrift i 3 år.

Satser for skoleåret 2012/2013.

Elektronisk søknadsskjema.

Reviderte retningslinjer.

Del: