Kandidaten: Johan Ekeland

26.06.2019

Energimontør, nå konserntillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Agder Energi. Stiller til valg for Arbeiderpartiet i Lyngdal.

Hva er dine hjertesaker?

- Solidaritet med de svake i samfunnet. Beholde og videreutvikle den offentlige enhetsskolen. Støtte opp om frivillighetsarbeid.

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?

-  Jeg ble politisk aktiv i AP da jeg ble tillitsvalgt i NEKF i Vest-Agder Energiverk og ble forsterket gjennom mitt verv som sentral tillitsvalgt i EL og IT i Agder Energi. Uten disse vervene hadde jeg nok ikke blitt politisk aktiv. Har nå sittet sammenhengende i Lyngdal kommunestyre/formannskap siden 1995.

Hva gjør du når du skal slappe av?

- Ferieturer med familien, samt fotball, både på TV og live. Lyngdal, Start og Tottenham for meg!

Her kan du lese flere intervju med EL og IT-medlemmer som stiller til valg

Del: