Ja til Horisont 2020

21.05.2013

Horisont 2020 er EUs store programsatsing der man for første gang slår sammen forskning og innovasjon. Programmet vil trolig ha et budsjett på rundt 525 milliarder kroner over en syvårsperiode.

Tre hovedsatsinger

Horisont 2020 består av tre hovedsatsinger: En grunnforskningsdel som finansierer nysgjerrighetsdrevet, nyskapende forskning og storskala forskningsinfrastruktursamarbeid. En del som finansierer industrielt lederskap og konkurranseevne, og som har tunge næringsrettede virkemidler. Den siste delen finansierer forskning og innovasjon for å løse felles samfunnsutfordringer.

Enorm satsing

– Jeg er veldig glad for at regjeringen nå gjør det klart at Norge skal bli et fullverdig medlem. Dette er en enorm satsing som jeg vet at norske forskningsmiljøer har ventet på en avklaring om, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Les mer om dette på regjeringen.no.

Del: