IT-streik i Storbritannia

04.02.2010

Fujitsu antok at det var en overtallighet på 1000 i Storbritannia i fjor. Som en følge av dette foreslo de å reduserer ansattes lønninger med 20 prosent og lukke selskapets pensjonsordning. På bakgrunn av dette stemte medlemmene i Unite for streik i fjor.De streiket først en dag den 18. desember i fjor. Det var den første nasjonale streiken i IT-sektoren i Storbritannia.

Unite stiller også spørsmål om et uforholdsmessig stor antall kvinner, deltidsansatte og folk med etnisk minoritetsbakgrunn er tatt ut i nedbamanningen.Medlemmene i Unite har nå gjennomført en 10 dagers streik, og planlegger ytterligere to streikedager i forhandlingene om arbeidsplasser, lønn og pensjoner.

Tvisten er nå på et kritisk stadie der regjeringen og meklingsinstituttet er involvert i å finne en løsning.Uni ber fagforeningsmedlemmer rundt i verden om støtte til de streikende i Storbritannia. Gå inn på Unis hjemmeside for å gi din støtte.

Del: