Innsamlings-aksjon nådd 4 millioner

Publisert: 26.11.15
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

– Behovet for hjelp og tiltak har, som vi alle har sett gjennom reportasjer og informasjon denne høsten, bare økt. Vi har fortsatt en stor krise som krever innsats; for innbyggerne i Syria, for dem på flukt og for dem som har kommet til Norge, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Både Fagforbundet, Industri Energi, NTL, FLT, NNN, Handel og Kontor og EL & IT Forbundet har bidratt stort og samtidig mobilisert egne klubber og medlemmer til å bidra. Innsamlingen er ikke avsluttet, det er fortsatt stort behov for penger, men det blir per nå ikke satt noe nytt mål. Bidrag kan gis via innsamlingssiden.

Foto: Bernadette Szabo/Reuters

Innsamlede midler går til ulike tiltak
  • Deler av de innsamlede pengene er allerede tatt i bruk for å bistå dem som trenger det mest, melder Norsk Folkehjelp.
  • Inne i Syria samarbeider Folkehjelpa med lokale organisasjoner for å få matforsyninger og assistanse inn i Syria. Det gis også støtte til aktivistgrupper som arbeider for fred og overgang til et mer demokratisk Syria.
  • I nærområdene er Norsk Folkehjelp tilstede både i Libanon og Irak. Her gis det støtte til mat og livsopphold.
  • De som er på flukt gjennom Balkan møter merkede minefelt slik at de kan legge fluktruten utenom disse farlige områdene. Folkehjelpas mineryddere driver også opplæring i faren for landminer for flyktningene i leirene som er opprettet.
  • I Norge er Folkehjelpa den eneste av de store humanitære organisasjonene som driver asylmottak i Norge og det er etablert to nye mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Noe av de innsamlede midlene går til norskopplæring og rekruttering av frivillige lærere og til ulike fritidsaktiviteter ute i mottakene.

 

Les hele artikkelen på folkehjelp.no

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.