Hvite sertifikater:20 prosent mer energieffektivitet?

11.02.2010

Hvite sertifikater skal stimulere til mer effektiv sluttbruk av energi, i motsetning til Grønne sertifikater, som skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Hvite sertifikater fungerer ved at enkelte markedsaktører forpliktes til å gjennomføre eller finansiere energisparetiltak, slik at en samlet målsetting om redusert energibruk oppnås. De fleste systemene i Europa er rettet mot bygningsmassen, men rapporten viser at hvite sertifikater kan brukes innen flere sektorer.

Systemet med hvite sertifikater er innført i flere land i EU. Rapporten som legges frem, viser at erfaringene er positive. Norge har slitt med å finne et verktøy som kan utløse energieffektiviseringstiltak som monner.

Neste uke offentliggjør Klima- og forurensningsdirektoratet Klimakur, med forslag til å redusere Norges klimagassutslipp.

Rapporten Hvite sertifikater og energispareforpliktelser viser at innføring av hvite sertifikater har vært vellykket i en rekke europeiske land, og at denne markedsmekanismen er et enkelt og forutsigbart system for å sikre energieffektivisering. Flere av landene har overoppfylt sine mål ved bruk av denne markedsmekanismen.

Les med om saken på Bellonas hjemmeside.

Del: