Hondurasstøtte i to år til

- innholdet kan være utdatert

I regjeringens bistandsbudsjett er støtten til sivilsamfunn redusert med 326 millioner kroner i 2016 og satsingen på Latin-Amerika skal tones ned. Norsk Folkehjelp er bedt av Norad og regjeringen om å begrense antall land folkehjelpa er engasjert i.

Dette får konsekvenser for prosjektet i Honduras som EL & IT Forbundet har støttet i en årrekke. Landprosjektet i Honduras innebærer støtte til syv partnerorganisasjoner som kjemper for småbønders rettigheter til jord, forsvar av territorier, kvinners rettigheter, informasjonsarbeid, organisasjonskunnskap og skolering i samfunnsspørsmål.

Vil forlenge

Forbundet er enige med Norsk Folkehjelp om å finne måter å forlenge støtten til Honduras på. Det kan for eksempel være finansiering gjennom Norad, FN-midler, eller gjennom andre organisasjoner.

– Vi er grunnleggende uenig i regjeringens politikk om at vi skal ut av Latin-Amerik. Vi kommer til å bruke de to årene til å finne andre finansieringsmuligheter, sier Jan Olav Andersen til Nettverk.

Les mer om dette på Nettverks hjemmeside.