Forbundets solidaritetsavtale bidrar til bedre livsvilkår

Publisert: 16.05.17
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har støttet Honduras og Norsk Folkehjelps landprogram siden 2013 og avtalen ble forlenget fram til 2018 av landsmøtet i 2015.

I tillegg har forbundet, med våre klubber og foreninger, gitt solidarisk støtte til andre av Folkehjelpas prosjekter i perioden.

Farlig land for aktivister

Situasjonen i Honduras preges av politisk ustabilitet, militærstyre, korrupsjon og kriminalitet. Landet regnes som ett av verdens farligste for miljøaktivister, journalister og organisasjonsfolk.

Honduras har rike naturressurser, men store internasjonale selskaper henter ut størsteparten av verdiene og legger lite igjen til landet og befolkningen. Folk som protesterer trues på livet, og flere er drept på grunn av sitt engasjement. Urbefolkningen blir utsatt for politisk, økonomisk og kulturell undertrykking.

Økonomisk og politisk støtte

Gjennom den langsiktige samarbeidsavtalen bidrar forbundet med økonomisk og politisk støtte til Norsk Folkehjelps lokale partnere som mobiliserer for bedre fordeling av landjord, kvinners rettigheter, etablering av fri presse og urfolks tilgang til naturressursene.

Statusrapport for 2017

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.