Et skremmende signal til en hel yrkesgruppeNettpartner er landets største elkraftentreprenør med sine vel 470 ansatte. Virksomheten til selskapet er bygging og vedlikehold av kraftnettet. Denne uken orienterte ledelsen om permittering og nedbemanning som vil ramme 50 ansatte. Årsaken er mangel på oppdrag. Blant de som nå rammes er energimontører.

Også i Nordland har energimontører mistet jobben som følge av lite arbeid.

– Samfunnet skal gjennom en massiv omstilling i årene framover. Fossil energi skal erstattes av fornybar kraft og for å denne krafta fram trenger vi mye mer nett. Det er disse fagfolkene som skal gjøre denne jobben og om bare få år vil vi trenge mange flere enn i dag. Det som skjer nå er et skremmende signal til en hel yrkesgruppe, sier Bildøy.

Kraftbransjen selv anslo nylig at det er behov for å doble nettkapasiteten i Norge fram mot 2030.

–  Det framstår jo nærmest som et luftslott i den situasjonen vi nå ser. Nå må det tas grep fra både myndigheter og nettselskaper dersom den kompetansen vi trenger i nær framtid, ikke skal forvitre.

– Nettselskapene må ligge i forkant og bygge nett etter det forbruket vi vet kommer, heller enn å vente på at forbruket skal komme. Større nettprosjekter må deles opp i flere anbud, slik at det er mulig for norske aktører å konkurrere om dem. I tillegg må kravene til bruk av lærlinger for å sikre framtidig kompetanse og HMS-standarder skjerpes i alle offentlige anbud, sier Bildøy.

Elektrifisering er det viktigste tiltaket for å få klimagassutslippene i tråd med de forpliktelsene Norge har internasjonalt. Nylig kunngjorde regjeringen at de vil gå inn for å elektrifisere LNG-fabrikken på Melkøya i Hammerfest. Samtidig ble det lansert planer om omfattende utbygging av fornybar kraft og nett i Finnmark.

-Dette er et godt eksempel på at ting endelig begynner å skje. Samtidig, blir dette en viktig test på om vi klarer å skape trygge jobber i Norge gjennom den grønne omstillingen. Kommer vi en situasjon hvor vi ikke har kompetansen her, men må sette bort alt arbeidet til selskaper med ansatte bare utenfor Norge – er jeg redd vi vil mislykkes totalt, avslutter han.