Enighet i OneCo Networks

Publisert: 15.06.22
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

OneCo Networks er blant de største teleentreprenørbedriftene i Norge, med 1200 ansatte. Selskapet bygger og vedlikeholder mobil- og bredbåndsnettet til blant annet Telenor og Telia.

– Vi ser på dette resultatet som starten på en mer normal lønnsutvikling i bedriften. Det er nødvendig med et lønnsløft, og vi forlater meklingen med en klar forventning om at kommende oppgjør også vil bidra til dette, sier klubbleder Are Bergli Heier.

– Det har vært en meget krevende prosess og vi var nødt til å skjøte på frontfagsramma for å komme i mål, sier forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Reidunn Wahl.

Meklingsresultatet har ei ramme på 4,6 %

EL og ITs medlemmer i OneCo Networks har i flere år akseptert minimale lønnsoppgjør for å redde bedriften og arbeidsplassene. Årets resultat henter igjen noe av lønnsetterslepet som er oppstått til andre grupper i samfunnet.

For arbeidstakere i lønnsgruppe 1 og 2 gis det et flatt kronetillegg på kr 17 367,-. De høyeste tilleggene gis til arbeidstakere med 11 års ansiennitet i lønnsgruppe 3 og 4.

OneCo Networks er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. På vegne av LOs medlemmer forhandlet LO Stat, EL og IT Forbundet og representanter fra EL og IT-klubben i OneCo.

Meklingsresultatet sendes ut på uravstemning.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.