– Elektrifisering av Melkøya er rettferdig, grønn omstilling i praksis

Publisert: 08.08.23
Regjeringen godkjenner elektrifisering av Melkøya, og vil bygge ny kraft og nett i Finnmark. – Dette sikrer arbeidsplasser og ny utvikling i nord, sier forbundsleder i EL og IT

Elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil kutte klimagassutslipp med 850 000 tonn CO2 i året. Melkøya er det tredje største punktutslippet av klimagasser i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig på at målet er å få på plass mer ny fornybar kraftproduksjon enn det som kreves for å gjennomføre elektrifisering av anlegget på Melkøya. Elektrifiseringen skal ikke gi økte kraftpriser i regionen som følge av svekket kraftbalanse.

– Det er avgjørende for en vellykka elektrifisering av samfunnet at prosjektene ikke fører til dramatiske økninger i kraftpris til husholdninger og industri, sier Kulseth.

I tillegg til beslutningen om elektrifisering annonserte regjeringen at det er gitt konsesjon til ny 420kV-ledning fra Skaidi til Hyggevatn og 132kV-ledning fra Hyggevatn til Melkøya, med mål om at kraftinfrastrukturen skal stå ferdig innen 2030.

– Elektrifisering av Melkøya gir et enormt kutt i klimautslipp samtidig som utbygging av fornybar kraftproduksjon og nett vil gi grunnlag for ny utvikling og varige arbeidsplasser i Finnmark. Det er rettferdig, grønn omstilling i praksis, sier han.

Kulseth er samtidig glad for at regjeringen er tydelige på at reindriftas rettigheter skal stå sentralt i konsesjonsbehandlingen for nett og kraftproduksjon. Regjeringen skal i løpet av høsten legge fram nye tiltak for å avbøte arealkonflikter med reindrifta.

– Mer kraft og nett er helt nødvendig hvis vi skal nå klimamålene, men det må skje i samspill med andre interesser og næringer, avslutter Kulseth.

Foto Melkøya: Bjørnar Lunga cc/wikipedia. 

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.