– Elektrifisering av Melkøya er rettferdig, grønn omstilling i praksisElektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil kutte klimagassutslipp med 850 000 tonn CO2 i året. Melkøya er det tredje største punktutslippet av klimagasser i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig på at målet er å få på plass mer ny fornybar kraftproduksjon enn det som kreves for å gjennomføre elektrifisering av anlegget på Melkøya. Elektrifiseringen skal ikke gi økte kraftpriser i regionen som følge av svekket kraftbalanse.

– Det er avgjørende for en vellykka elektrifisering av samfunnet at prosjektene ikke fører til dramatiske økninger i kraftpris til husholdninger og industri, sier Kulseth.

I tillegg til beslutningen om elektrifisering annonserte regjeringen at det er gitt konsesjon til ny 420kV-ledning fra Skaidi til Hyggevatn og 132kV-ledning fra Hyggevatn til Melkøya, med mål om at kraftinfrastrukturen skal stå ferdig innen 2030.

– Elektrifisering av Melkøya gir et enormt kutt i klimautslipp samtidig som utbygging av fornybar kraftproduksjon og nett vil gi grunnlag for ny utvikling og varige arbeidsplasser i Finnmark. Det er rettferdig, grønn omstilling i praksis, sier han.

Kulseth er samtidig glad for at regjeringen er tydelige på at reindriftas rettigheter skal stå sentralt i konsesjonsbehandlingen for nett og kraftproduksjon. Regjeringen skal i løpet av høsten legge fram nye tiltak for å avbøte arealkonflikter med reindrifta.

– Mer kraft og nett er helt nødvendig hvis vi skal nå klimamålene, men det må skje i samspill med andre interesser og næringer, avslutter Kulseth.

Foto Melkøya: Bjørnar Lunga cc/wikipedia.