EL og IT Forbundet til Radio Progreso-jubileum i Honduras

- innholdet kan være utdatert

Padre Melo er sentral i markeringen av 60-årsjubileet til Radio Progreso i Honduras. Radioen er én av de organisasjoner forbundet støtter gjennom samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp.

Raftoprisen i 2015


Padre Melo driver opplysningsvirksomhet til befolkningen gjennom Radio Progreso og organisasjonen ERIC (Ecuipo de Reflexion, Investigacion y Communicacion). Det er en virksomhet som myndighetene ikke bifaller. Padre Melo og Radio Progreso har vært utsatt for press for å stoppe viktig folkeopplysning om situasjonen i landet. For dette arbeidet fikk Melo tildelt Raftoprisen i 2015. Se faktaboks.

Forbundets delegasjon


Delegasjonen fra forbundet består av forbundsleder Jan Olav Andersen og ungdomsrepresentantene Kristine J. Wendt (forbundsstyret) og Henrik Blomvik, det sentrale ungdomsutvalget/Møre og Romsdal. De setter seg på flyet 12. desember og har med seg en bevilgning fra forbundsstyret på 10 000 kroner. Også andre organisasjonsledd har bevilget penger, blant annet 10 000 kroner fra Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane sammen med Elektroarbeidernes Fagforening og E-verkenes Fagforening Vestland.

Fakta og historikk