Delt innstilling om ny forbundsleder

17.03.23
(Endret: 17.03.23)
Valgkomitéens flertall på 6 innstiller på Geir Ove Kulseth som ny forbundsleder, mens mindretallet på 3 innstiller på Eystein Garberg.

Valgkomitéen er også delt rundt plasseringen av fire medlemmer i forbundsstyret. Der flertallet instiller på Tore Sunde (Møre og Romsdal), og Espen Andersen(Vestfold/Telemark) som faste medlemmer, mens mindretallet instiller på Emil Haugen (Nordland) og Morten Svendsen (Oslo/Akershus).

Hele innstillingen finner du her: Valgkomiteens innstilling

Relevante artikler

Norge er god på likestilling mellom kvinner og menn, og det er ikke tvil om at likestillingen har kommet langt.
EL og IT Forbundet er opptatt av at våre medlemmer skal ha trygge og gode pensjonsordninger. Dette er alderspensjonsordninger i Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP), og tjenestepensjonsordninger.
EL og IT Forbundet, og forbundets ungdomsutvalg, har satt psykisk helse på sakskartet. Dette er et tema som har vært underkommunisert i fagbevegelsen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.