Delt innstilling om ny forbundsleder

Valgkomitéens flertall på 6 innstiller på Geir Ove Kulseth som ny forbundsleder, mens mindretallet på 3 innstiller på Eystein Garberg.

Valgkomitéen er også delt rundt plasseringen av fire medlemmer i forbundsstyret. Der flertallet instiller på Tore Sunde (Møre og Romsdal), og Espen Andersen(Vestfold/Telemark) som faste medlemmer, mens mindretallet instiller på Emil Haugen (Nordland) og Morten Svendsen (Oslo/Akershus).

Hele innstillingen finner du her: Valgkomiteens innstilling