Bli med på Arbeidslivets klimauke!

Av: Informasjonsavdelingen
09.01.2018

Kampanjen «Arbeidslivets Klimauke» starter den 15. januar. Det er LO, YS, Akademikerne, Unio, NHO, Virke og KS som står bak initiativet.

Mandag 15. januar er det kick-off frokostmøte som kan ses direkte på Facebook.

Med enkle grep kan din virksomhet bli mer klima- og miljøvennlig, og spare både penger og miljø. Ledelse, ansatte, tillitsvalgte og verneombud spiller alle en viktig rolle.

På nettsiden til kampanjen https://arbeidslivetsklimauke.no/ er det samlet forslag til tiltak som kan gjennomføres på arbeidsplassen, samt en oppskrift på hvordan virksomheten kan delta på Norges største klimadugnad: Arbeidslivets Klimauke. 

En undersøkelse som er gjort i forkant av kampanjen viser at åtte av ti små og mellomstore virksomheter i Norge er opptatt av klima og miljø.

Del: