Bevilgning til ny fotballbane i Nord-Syria

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet gir 5 000 kroner til et prosjekt for å få i gang idrettsaktiviteter i Kobanê nord i Syria. Byen ble 80 prosent ødelagt i 2015 og barna i byen Kobanê i nordlige Syria mistet mye i krigen: familiemedlemmer, hus og skole.

Fotballeder Per Ravn Omdal, politiker Erling Folkvord og samfunnsviter Monika Gulmoen har tatt initiativ til foreningen «Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê».

– Gjenoppbygging av byen er i gang, men byen mangler alt. Livsnødvendige tiltak må tas først. Ungene får skolegang i midlertidige lokaler. Men ikke så mye mer. Vi vil gi jenter og gutter i byen en, eller helst flere, fotballbaner. Et lyspunkt. En mulighet til å utfolde seg i fellesskap, lek og glede, skriver initiativtakerne på hjemmesiden kobanebane.no.

Foreningen har direkte kontakt med de demokratisk valgte myndighetene i byen. Myndigheter og foreningen har inngått en avtale om plassering og bygging av en fotballbane. Formålet er å fremme masseidrett for begge kjønn.