Bevilgning til Haiti

Publisert: 21.01.10
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

Norsk Folkehjelp har fått mange henvendelser fra fagforeninger, klubber og enkeltpersoner som ønsker å gi sitt bidrag. Norsk Folkehjelp samarbeider tett med Solidar – det europeiske nettverket av folkehjelporganisasjoner – hvor flere av medlemsorganisasjonene er til stede og i gang med nødhjelpsarbeid på Haiti.

Internasjonalt fond

Solidar har satt opp et internasjonalt fond. For å sikre en effektiv bruk og best mulig utnyttelse av midlene vil Norsk Folkehjelp kanalisere den støtten vi mottar gjennom dette fondet. Den europeiske sammenslutningen av sosialdemokratiske partier (PES) har gått ut og oppfordret sine medlemmer og støttespillere til å gjøre det samme.

Enorme behov

Jordskjelvet på Haiti har lagt et helt samfunn i grus. Behovene for nødhjelp og til gjenoppbygging er enorme. Folk mangler mat, vann, medisiner, telt og tepper. Elektrisitet, mobilnettverket og all annen kommunikasjon er nede. FN karakteriserer katastrofen som en av de største den noensinne har stått overfor.

Satser på lokalbefolkningen

Norsk Folkehjelp er overbevist om at lokalbefolkningen er den viktigste ressursen både i det umiddelbare gjenoppbyggingsarbeidet og i den lange kampen for å bygge opp et samfunn igjen etter at katastrofen har rammet. Over 70 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Bidra til at Haitis befolkning ikke blir overlatt til seg selv når fjernsynskameraene skrus av.

Støtt de rammede på Haiti på kontonummer: 9001 05 00 000

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.