Arbeidstakerrett inn i handelsavtalene

06.04.2010

- Regjeringen har bestemt at Norge skal arbeide for økt fokus på arbeidstakerrettigheter i fremtidige handelsavtaler, både de som inngås gjennom EFTA-samarbeidet og de vi inngår bilateralt, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

- Forpliktende bestemmelser om arbeidstakerrettigheter bør være en naturlig del av våre fremtidige handelsavtaler. Ingen skal være i tvil om at regjeringen er offensiv i spørsmål om sosial dumping, også når vi forhandler om å øke norsk næringslivs tilgang til markeder i andre land, sier Giske.

Ved å bekrefte forpliktelsene partene har under den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs konvensjoner, trekkes spørsmål om arbeidstakerrettigheter inn i en handelsavtalesammenheng og skaper en arena for dialog. Fokuset skal først og fremst være på samarbeid og felles målsetninger om å oppnå høye standarder på området.

- Det vil bli en utfordring å få aksept fra våre forhandlingsparter om at bestemmelser om arbeidstakerrettigheter har en naturlig plass i handelsavtaler, men vi skal være offensive når det gjelder dette, sier Giske.

Del: