Aktuelt debatthefte om faste ansettelser

Publisert: 29.09.11

– innholdet kan være utdatert

Nå er debattheftet, med tittelen “Den faste ansettelsen som tilknytningsform til arbeidslivet”, ferdig. Heftets tema er aktualisert med reportasjen i NRKs Brennpunkt om innleie og bruk av utenlandske arbeidere ved verftet Wescon.

Jobb og trygghet

Forbundssekretær Reidunn Wahl påpeker at bruken av midlertidige ansettelser og innleie fra vikarbyråer gir utrygghet for den enkelte arbeider og undergraver lønns- og arbeidsvilkår i hele arbeidslivet.

– Dette er en aktuell problemstilling i alle våre bransjer, og er en del av en samfunnsutvikling vi ikke ønsker. Når vikarbruk, bemanningsbyråer og tidsavgrensete ansettelser benyttes mer og mer, setter det også de tillitsvalgte i en vanskelig situasjon, sier Wahl, som har vært med i forbundets utvalg.

Utvalget

I tillegg til Wahl har utvalget bestått av Geir Tore Mjønes, Sissel Hallem, Øivind Wallentinsen, Ronald Steen, Henning Lima, Jan Henrik Larsen og Jarle Eide.

Utvalget takker de 160 tillitsvalgte som har gitt informasjon om forholdene på respektive arbeidsplasser.

Heftets innhold

Debattheftet inneholder en oversikt over dagens avtalebestemmelser, en kort beskrivelse av utviklingstendensene i de ulike bransjene, de viktigste utfordringene og sentrale problemstillinger.

Tema på høstens tariffkonferanser

Heftet sendes ut til deltakerne på forbundets 3 landstariffkonferanser, som arrangeres i oktober og november. Her møter forbundets tillitsvalgte for å diskutere tariff og arbeidsliv i forkant av hovedoppgjøret i 2012. Problemstillinger knyttet til midlertidige ansettelser og innleie blir ett av temaene på de 3 konferansene, som representerer forbundets medlemmer innen bransjene installasjon, energi og IKT/Spekter.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.