Aktivitet øker jobbsjanse

Publisert: 22.08.13

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt ønsker å stimulere kommunene til i større grad også å stille vilkår om arbeid og aktivitet for stønad til livsopphold (sosialhjelp).

I et møte med et utvalg kommuner og KS i februar i år, spurte statsråden om kommunenes erfaringer med vilkår om aktivitet for sosialhjelp og hva som eventuelt hindrer kommunene i å stille slike krav i sosialt arbeid.

Statsråden fremhevet at mange kommuner stiller vilkår ved tildeling av økonomisk stønad, men at hun er villig til å komme med sterkere statlig styring gjennom lovendring eller i rundskriv dersom kommunene ønsker dette. Statsråden spurte deltakerne direkte om de ønsker sterkere statlig styring i form av ”skal”-regel fremfor dagens ”kan”-regel når det gjelder bruk av vilkår.

Tilstrekkelig regelverk

KS og kommunene som deltok i møtet mente at dagens regelverk ga kommunene både nødvendig og tilstrekkelig handlingsrom til å sette vilkår når dette er hensiktsmessig.

Kommunene har bedt om mer utdypende retningslinjer for bruk av vilkår og sanksjonering av vilkårsbrudd. Det er derfor gitt ny og praktisk rettet veiledning for kommunene i revidert rundskriv til sosialtjenesteloven fra juni i år. Kommunene og KS er invitert til å gi tilbakemelding til departementet eller direktoratet om erfaringer med denne veiledningen.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.