Aksjonsuke mot skattesnyteri

Publisert: 14.06.13

– innholdet kan være utdatert

I Brussel den 19. juni møter EPSU (den europeiske føderasjonen for stat-og kommuneansatte), og dets belgiske partnere, den belgiske statssekretæenr John Crombez. Temaet er skattesnyteri og aggressiv skatteplanlegging hos de store internasjonale selskapene.

Les mer på engelsk.

Små skritt

Det er tatt noen små skritt for å hindre snyteri; som mer åpenhet mellom bankene og automatisk utveksling av informasjon mellom offentlige myndigheter.

Krever strakstiltak

Fagbevegelsen krever imidlertid flere konkrete strakstiltak for å hindre skattesnyterie og stadig avsløringer om skatteskandaler i media. Ett av tiltakene mener fagbevegelsen er å øke antall ansatte i skatteetatene – under finanskrisen ble 50 000 stillinger i skatteadministrasjonene fjernet.

Markering foran børsen

Det er forventet minst 200 sentrale representanter fra fagbevegelsen til Brussel og det skal blant annet være en stor markering foran børsen i byenb. I tillegg blir det aksjoner og markeringer i mange andre europeiske land; Storbritannia, Østerrike, Tyskland, Kypros, Frankrike og Nederland.

Urettferdighet

Fagbevegelsen påpeker at rettferdig skattefordeling mellom store selskaper og den vanlige lønnsmottaker er viktig for å gjenopprette tiltroen til skattesystemet. Det er ikke rettferdig at majoriteten av innbyggere skal leve i fattigdom mens noen få lever i overflod.

 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.