Aksjonsuke mot skattesnyteri

- innholdet kan være utdatert

I Brussel den 19. juni møter EPSU (den europeiske føderasjonen for stat-og kommuneansatte), og dets belgiske partnere, den belgiske statssekretæenr John Crombez. Temaet er skattesnyteri og aggressiv skatteplanlegging hos de store internasjonale selskapene.
Les mer på engelsk.

Små skritt


Det er tatt noen små skritt for å hindre snyteri; som mer åpenhet mellom bankene og automatisk utveksling av informasjon mellom offentlige myndigheter.

Krever strakstiltak


Fagbevegelsen krever imidlertid flere konkrete strakstiltak for å hindre skattesnyterie og stadig avsløringer om skatteskandaler i media. Ett av tiltakene mener fagbevegelsen er å øke antall ansatte i skatteetatene – under finanskrisen ble 50 000 stillinger i skatteadministrasjonene fjernet.

Markering foran børsen


Det er forventet minst 200 sentrale representanter fra fagbevegelsen til Brussel og det skal blant annet være en stor markering foran børsen i byenb. I tillegg blir det aksjoner og markeringer i mange andre europeiske land; Storbritannia, Østerrike, Tyskland, Kypros, Frankrike og Nederland.

Urettferdighet


Fagbevegelsen påpeker at rettferdig skattefordeling mellom store selskaper og den vanlige lønnsmottaker er viktig for å gjenopprette tiltroen til skattesystemet. Det er ikke rettferdig at majoriteten av innbyggere skal leve i fattigdom mens noen få lever i overflod.