Aksjonsdag for faste ansettelser

Publisert: 05.03.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

1. januar ble nye regler for innleie og faste ansettelser gjort gjeldende. Reglene er i hovedsak rettet mot bemanningsbransjen, som har funnet måter å omgå reglene på.

Aksjonsdagen 6. mars ble arrangert av Elektromontørenes Forening, Heismontørenes Fagforening, Fellesforbundet Avd. 605 Rørleggernes fagforening og Fellesforbundet avd. 603 Oslo bygningsarbeiderforening, var en markering for faste ansettelser og mot små prosentstillinger.

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet holdt appell:

Kamerater!

For nøyaktig ett år siden avslutta jeg appellen på dette stedet vi står også i dag med følgende:

«Innstillingen som kom fra Arbeids- og sosialkomiteen torsdag i forrige uke, peker ganske så riktig på mange av utfordringene. Den gir også noen klare føringer for hva som forventes av regjeringen, men den er på langt nær klar nok i det som vi anser som hovedspørsmålene.

Derfor kamerater, må vi nok være forberedt på å møtes her igjen for å si klart fra hva vi forventer. For i kampen for et seriøst arbeidsliv, for en seriøs byggebransje gir vi oss aldri».

Og nå er vi her igjen. Samme sak, samme budskap.

Da Stortinget i juni i fjor, mot regjeringens stemme, vedtok klare og gode innstramminger i reglene rundt inn- og utleie, var det åpenbart startskuddet for et frenetisk arbeid fra bemanningsbransjen og deres advokater for å finne flest mulig smutthull og muligheter til omgåelse av det nye regelverket.

I stedet for nulltimerskontrakter har vi fått se 3,8 prosent stillinger, 5 prosent stillinger og så videre. Dette er svaret på et nytt regelverk fra en bransje som bedyrer sin seriøsitet.

I tillegg så ser vi at kontraktene som bemanningsbransjen nå tilbyr, er direkte lovstridig på flere områder. Kontraktene baseres på gjennomsnittsberegning av arbeidstiden uten at kontrakten på noen som helst måte angir når de arbeidsfrie periodene skal tas. Man pålegger arbeidstakerne å stå disponibel for bemanningsbyrået hele tiden, slik at en mulig ekstrajobb ikke lar seg kombinere med ansettelsen i bemanningsbyrået på en lav stillingsprosent.

Det vi opplever nå er at bemanningsbransjen nekter å rette seg etter loven – den skaper enda mer utrygghet for arbeidstakerne og undertrykkelsen og utnyttelsen av arbeidskraften blir større og grovere.

Et slikt arbeidsliv hverken kan eller vil vi finne oss i!

Hva skal vi med en bransje som utelukkende baserer seg på å operere i grå og svartsonen i arbeidslivet! Forby hele bransjen nå! Nok er nok!

For vi har, sammenligna med de fleste andre land, fortsatt et godt arbeidsliv i Norge. Men vi ser hvordan utviklingen ha vært i land etter land. Stadig større forskjeller i inntekt, stadig flere som kommer i kategorien «Working poor», færre og færre som har faste og trygge jobber.

Vil vi et annet sted, må vi gå en annen vei.

For vi ser tendensene også her hos oss. De lavest lønnede har ikke hatt reallønnsøkning de siste 10 årene. De aller fleste av disse er såkalt løst knytta til arbeidsmarkedet.

For EL og IT forbundet er vurderingen av denne situasjonen den same som for ett år siden. Bemanningsbransjen har ikke en naturlig og rettmessig plass på våre byggeplasser.

Bemanningsbransjen har hatt utallige muligheter til å bevise sin seriøsitet.

Vi står fast på kravet om et forbud mot bemanningsbransjen.

I mellomtiden forventer vi at det samme stortingsflertallet som var enig om de innstrammingene som ble vedtatt i fjor, nå sørger for at de nye reglene blir fulgt og ikke omgått.

Er greit sted å starte er å instruere regjeringen om å etablere regler som ivaretar de kravene som ligger til grunn for denne demonstrasjonen.

Jeg er fullstendig klar over at ett av de partiene som utgjorde dette stortingsflertallet i fjor nå er i regjering. Men de har vel fortsatt den samme omsorgen for et trygt og velorganisert arbeidsliv?

Stortingsflertallet påførte regjeringen det som Erna Solberg omtalte, som deres største nederlag i denne saken i fjor sommer.

Det var åpenbart ikke nok. Det trengs enda større nederlag for høyresida dersom vi skal beskytte og utvikle det gode arbeidsliv.

Samleside: Kampanje for faste ansettelser

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.