Aksjon for organisasjons-frihet i Korea

Publisert: 14.10.13

– innholdet kan være utdatert

I Norge er vi vant med at pensjonerte og oppsagte medlemmer kan fortsette som fagforeningsmedlemmer. I Korea truer myndighetene to fagforbund i offentlig sektor med at de ikke lenger vil bli anerkjent som fagforbund hvis de ikke stenger ute pensjonister og oppsagte.

Det betyr at de mister forhandlingsretten.

Frist 23. oktober

Lærernes fagforbund har fått frist til 23. oktober med å endre vedtektene sine – ellers mister de forhandlingsretten.

Brudd på internasjonale konvensjoner

Myndighetenes trusler er brudd på internasjonale konvensjoner og nok et eksempel på den koreanske regjeringens forsøk p å å knuse fagbevegelsen i offentlig sektor.

Ber om global støtte

Lærernes globale fagorganisasjon – Education International – sammen med flere andre globale (deriblant PSI) og koreanske fagorganisasjoner har bedt om en massiv protestkampanje over hele verden.

Delta i aksjonen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.