Aksjon for organisasjons-frihet i Korea

- innholdet kan være utdatert

I Norge er vi vant med at pensjonerte og oppsagte medlemmer kan fortsette som fagforeningsmedlemmer. I Korea truer myndighetene to fagforbund i offentlig sektor med at de ikke lenger vil bli anerkjent som fagforbund hvis de ikke stenger ute pensjonister og oppsagte.
Det betyr at de mister forhandlingsretten.

Frist 23. oktober


Lærernes fagforbund har fått frist til 23. oktober med å endre vedtektene sine – ellers mister de forhandlingsretten.

Brudd på internasjonale konvensjoner


Myndighetenes trusler er brudd på internasjonale konvensjoner og nok et eksempel på den koreanske regjeringens forsøk p å å knuse fagbevegelsen i offentlig sektor.

Ber om global støtte


Lærernes globale fagorganisasjon – Education International – sammen med flere andre globale (deriblant PSI) og koreanske fagorganisasjoner har bedt om en massiv protestkampanje over hele verden.
Delta i aksjonen.