AFP: Bra for mange, noen faller utenfor

Publisert: 08.12.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

LO og NHO la den 7. desember fram en evalueringsrapport om avtalefestet pensjon i privat sektor. 
 
Rapporten har tatt for seg hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidlig pensjonsordning til en livslang ytelse i tillegg til den nye folketrygden som ble innført i 2011. Den viser også at det er en god ordning for mange arbeidstakere, men at den også har noen svakheter. 

Fakta

  • Over 50 prosent av arbeidstakerne omfattes av AFP ved 62-års alderen.
  • Flere har stått lenger i jobb og opparbeidet mer pensjon.
  • Ordningen har sikret god økonomisk basis for dem som har gått av tidlig.
  • Flere menn enn kvinner får AFP, men ordningen løfter pensjonsnivået for mange kvinner slik at de kan førtidspensjonere seg.
  • Noen faller uforskyldt utenfor ordningen mot slutten av arbeidskarrieren og beregning viser at det gjelder 1 300 arbeidstakere i året.
  • Enkelte arbeidstakere, som ikke kan kompensere for levealdersjusteringen ved å arbeide lenger, får lavere ytelse på sikt.

Tariffoppgjøret 2018

Pensjon er tema i hovedoppgjøret 2018. Rapporten gir LO god kunnskap for å lage enn god pensjonspolitikk og utforme krav til blant annet 2018-oppgjøret. 
 
 

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.