Advarer mot privat yrkesfagskole på Vestlandet

Publisert: 22.05.17

– innholdet kan være utdatert

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har godkjent skolen som entreprenørbedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane vil etablere innen bygg- og anleggsteknikk i Bergen.

– Godkjenningen er nok mer ideologisk drevet enn fornuftig. Og det er flere grunner til at en slik etablering ikke er fornuftig. Forbundet er helt klart imot en slik friskole innen disse fagområdene, sier forbundssekretær Are Soll og forklarer hvorfor:

  • En privat skole utenom fylkeskommunes offentlige skoler gjør det vanskelig å planlegge antall offentlige skoleplasser innen fagene. Slike friskoler ligger utenfor Yrkesopplæringsnemndas myndighet og blir derfor et problem når skoletilbudet skal beregnes.
  • 60 plasser er mange innen dette utdanningsprogrammet (VG1 bygg- og anleggsteknikk og VG2 byggteknikk) og kan føre til at fylkeskommunen dropper plasser i dette programmet. Om den private skolen blir borte, kan elever og bransjen stå uten et offentlig tilbud. Et kjent eksempel er John Bauer-konsernet som drev en rekke friskoler i Sverige. Konsernet ble slått konkurs og elevene sto plutselig uten skoleplass. Da måtte den offentlige skolen ta over og etablere tilbud til elevene.
  • Det er også usikkert hvem som har ansvar for å få læreplasser til elevene. Skal dette overlates til fylkeskommunen, som kanskje må etablere et Vg3-tilbud til dem som krav på det?

– Og det er ikke bransjen som tar det økonomiske ansvaret for skolen. Det offentlige betaler 85 prosent av kostnadene og regninga tas av skattebetalerne. I tillegg kan skole kreve skolepenger av elevene med inntil 15 prosent. Den 85 prosenten kunne i stedet vært brukt til å utvikle og forbedre de offentlige skolene, påpeker Solli.

Forbundet mener utfordringer i fag- og yrkesopplæring løses best gjennom offentlige skoler, samt sentralt og lokalt trepartssamarbeid.

– Vi har i lang tid arbeidet med å få på plass en yrkesfaglig struktur og gode rammer for trepartssamarbeidet. Vi er i sluttfasen med dette arbeidet og det er beklagelig om en privat skole i Bergen forkludrer dette på Vestlandet, sier Solli.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.