A-pressen kjøper Edda Media

Publisert: 05.12.11

– innholdet kan være utdatert

– Som en langsiktig eier i A-pressen er vi godt fornøyd med avtalen mellom A-pressen og britiske Mecom om kjøp av Edda Media, sier LO-leder Roar Flåthen.

Enig med LO-lederen

– Jeg er enig med Flåthen i at dette er en bra avtale. EL & IT Forbundet promoterte en slik styrking for A-pressen i lokalmiljøene på siste LO-kongress, sier hovedkasserer Terje Olsson.

Styrke lokalavisene

Flåthen mener avtalen vil styrke norske lokalaviser, arbeidsplassene og mediemangfoldet i Norge. 

-Vi mener sammenslåing mellom A-pressen og Edda Media vil sikre lokalavisenes utvikling og posisjon ytterligere i mediebildet. Dette vil også styrke den demokratiske debatten i vårt samfunn. Som eier i A-pressen har vi også vært en garantist for at gode publisistiske verdier blir videreført, sier LO-lederen.

To aviser – samme eier

Flere av de oppkjøpte avisene blir en “konkurrent” til eksisterende A-presseaviser.  Det gjelder i Telemark og i Fredrikstad. Framtida vil vise hvordan A-pressen takler en slik situasjon.

Ser på eierkonsentrasjon

A-pressens oppkjøp får  ingen konsekvenser når det gjelder eierkonsentrasjon på riksnivå. Schibsted forblir størst. Lokalt kan oppkjøpet bety at det i enkelt regioner blir for sterk eierkonsentrasjon. Lokalt er det definert noen medieregioner og innen disse skal ingen eier kontrollere 60 prosent av f.eks et avisopplag, skriver NRK nett.

Det er Medietilsynet og evenetuelt Konkurransetilsynet som vurderer eiermakta.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.