900 arbeidsrettssaker

Publisert: 10.04.12

– innholdet kan være utdatert

Før finanskrisa behandlet domstolene rundt 720 arbeidsrettssaker i året. I året etter krakket, i 2009, hadde domstolene nesten 1100 saker til behandling. I 2010 sank antallet til ett tusen saker. I fjor var det sunket til litt over 900 saker.

Dette viser statistikk som er offentliggjort fra Domstoladministrasjonen over arbeidsrettssaker ved tingrettene i Norge. De sakene som tingretten behandler er saker om ansettelser og oppsigelser.

Til tross for den store saksmengden viser statistikken at saksbehandlingstida gikk ned i toppåret 2009. Da tok det i gjennomsnitt fire måneder å få behandlet saken, nå er saksbehandlingstida fire og en halv måned.

Oslo på topp

Det er Oslo tingrett som har de fleste sakene. Én av fire arbeidsrettssaker blir ført i hovedstaden. I Sør-Trøndelag har antallet arbeidsrettssaker nesten fordoblet seg fra 2007 til 2011, og det er den eneste av de store tingrettene hvor antallet saker ikke har gått ned etter toppåret i 2009.

Med i statistikken er ikke de sakene som blir ført for Arbeidsretten, bare de som går som vanlige sivile saker for tingretten.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.