85 prosent seier i pensjonssak-Stortingskomite endrer lovforslag om samordning

Publisert: 11.06.10

– innholdet kan være utdatert

Regjeringens forslag om å samordne vekk rettigheter i offentlige pensjonsordninger for ansatte i privatiserte og fristilte virksomheter (Proposisjon 107 L) skapte sinne blant EL & IT Forbundets medlemmer. Forslaget ble et forstyrrende element i flere av vårens tarifforhandlinger. Tap av 40 000 – 50 000 kroner hvert eneste år fra fylte 67 år og livet ut, hvis man gikk av som 62-åring, ble opplevd som et pensjonsran. Det utløste engasjement og mobilisering i klubber og fagforeninger.

Våre krav har vært:

  • Ingen samordning av oppsatt tjenestepensjon og privat AFP.
  • Ingen levealderjustering for beløp opptjent før 2011.

 

Sterke reaksjoner

Klubber og fagforeninger har fattet skarpe uttalelser, det har vært politiske streiker og stor oppslutning om demonstrasjonen 3. juni.

– Når Stortingets arbeids- og sosialkomité nå endrer forslaget, så viser det at aktiviteten har nyttet, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Vanskelig å gi råd

– Vi har ikke fått fullt gjennomslag for våre krav. Grunnlovsvernet kan bli juristmat, 62-åringen er utsatt og vi er bekymra for pensjonen for arbeidstakere som frivillig eller ved tvang går fra offentlig til privat sektor i framtida. Det kan bli vanskelig for tillitsvalgte å gi medlemmer generelle råd om pensjoneringstidspunkt – her må NAV kontaktes, forklarer Wahl.

Men når tapet for årskullene 1949-53 ikke blir 100 % – men 15 % – så er det en vesentlig endring.

Tapet reduseres

I praksis betyr det at en person som som hadde opparbeidet en rett til utbetaling fra en offentlig tjenestepensjonsleverandør på 40 000 kroner og med regjeringens opprinnelige forslag ville fått utbetalt 0 – etter det nye forslaget fra Arbeids- og sosialkomiteen vil få utbetalt 34 000 kroner. Et potensielt tap på 40 000 kroner er redusert til 6 000 kroner. Tilsvarende vil et potensielt tap på 20 000 kroner reduseres til 3 000 kroner.

– Reglene for årskullene født i 1963 og seinere er ikke direkte berørt av lovforslagene, slik at reglene for disse årskullene må opp til ny behandling på et senere tidspunkt. Aktivisering og mobilisering vil fortsatt være nødvendig for å sikre gode pensjonsordninger i framtida, sier Wahl.

Link til Innst. 360 L (2009–2010) (Midlertidig)

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.