83 millioner til kursing på arbeidsplassen

- innholdet kan være utdatert

Midlene kommer fra regjeringens «Program for basiskompetanse i arbeidslivet» (BKA), som forvaltes av VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
“ I arbeidslivet skal det være plass for alle! Gjennom BKA-programmet får deltakerne forbedret sin evne til å lese, skrive, regne og bruke data. Det øker mulighetene til å fungere godt i arbeidslivet og ellers, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Informasjonsmøter


Rundt om i landet arrangerer VOX informasjonsmøter om hvordan man kan søke BKA-midler og høre andres erfaring med BKA-kurs.
Les om hvor møtene holdes på vox.no.

Egne sider for tillitsvalgte


VOX har også laget egen informasjon til tillitsvalgte om BKA-midlene. Som tillitsvalgt kan du være en pådriver for opplæring i virksomheten din, både for å rekruttere kursdeltakere, motivere ledelsen og for å følge opp kurset i arbeidshverdagen.
Les mer om tillitsvalgtes rolle i BKA-arbeidet på vox sine sider.
Tillitsvalgte kan også bruke VOX sin brosjyrer om BKA til å informere på egen arbeidsplass.

415 virksomheter fikk BKA-midler i 2011


BKA har eksistert siden 2006 og så langt er rundt 290 millioner kroner delt ut. I år fikk 415 virksomheter til sammen 81 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.
– Heving av medarbeidernes basiskompetanse gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og bedre kommunikasjon internt og eksternt. Det er et pluss for medarbeiderne og et pluss for bedriften, sier Jan Ellertsen, direktør i VOX.
Mer informasjon: www.vox.no/bka