83 millioner til kursing på arbeidsplassen

Publisert: 20.10.11

– innholdet kan være utdatert

Midlene kommer fra regjeringens “Program for basiskompetanse i arbeidslivet” (BKA), som forvaltes av VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

“ I arbeidslivet skal det være plass for alle! Gjennom BKA-programmet får deltakerne forbedret sin evne til å lese, skrive, regne og bruke data. Det øker mulighetene til å fungere godt i arbeidslivet og ellers, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Informasjonsmøter

Rundt om i landet arrangerer VOX informasjonsmøter om hvordan man kan søke BKA-midler og høre andres erfaring med BKA-kurs.
Les om hvor møtene holdes på vox.no.

Egne sider for tillitsvalgte

VOX har også laget egen informasjon til tillitsvalgte om BKA-midlene. Som tillitsvalgt kan du være en pådriver for opplæring i virksomheten din, både for å rekruttere kursdeltakere, motivere ledelsen og for å følge opp kurset i arbeidshverdagen.

Les mer om tillitsvalgtes rolle i BKA-arbeidet på vox sine sider.

Tillitsvalgte kan også bruke VOX sin brosjyrer om BKA til å informere på egen arbeidsplass.

415 virksomheter fikk BKA-midler i 2011

BKA har eksistert siden 2006 og så langt er rundt 290 millioner kroner delt ut. I år fikk 415 virksomheter til sammen 81 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.

– Heving av medarbeidernes basiskompetanse gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og bedre kommunikasjon internt og eksternt. Det er et pluss for medarbeiderne og et pluss for bedriften, sier Jan Ellertsen, direktør i VOX.

Mer informasjon: www.vox.no/bka

 

 

 

 

 

 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.