81 millioner til kurs

Publisert: 06.01.11

– innholdet kan være utdatert

Søknadsfrist er 21. januar 2011. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning.

Mål

Programmet skal sørge for at flere voksne kan skaffe seg den basiskompetanse som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeids- og samfunnsliv.

Målet er å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy. Det langsiktige målet som programmet skal medvirke til sammen med andre tiltak, er at ingen voksne skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av mangelfull basiskompetanse.

Målgruppe

Programmets målgruppe er arbeidstagere som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter.

Hvem kan søke?

Programmet retter seg mot virksomheter som vil iverksette opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter. Utlysningen gjelder:

  • Private bedrifter
  • Offentlige virksomheter
  • Opplæringstilbydere i samarbeid med bedrift / offentlig virksomhet
  • Organisasjoner i arbeidslivet i samarbeid med bedrift / offentlig virksomhet
  • Næringsforeninger i samarbeid med bedrift / offentlig virksomhet

 

Hva kan man søke om tilskudd til?

Man kan søke om tilskudd til ett eller flere av følgende tiltak:

  • Opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, hverdagsmatematikk og digital kompetanse
  • Motivasjons- og kartleggingsarbeid med henblikk på opplæring

Det er anledning til å søke om tilskudd til videreutvikling eller styrking av opplæringstiltak som tidligere har fått støtte fra programmet.

Det er tilrettelagt en egen nettside for tillitsvalgte med informasjon om hvordan søke programmet på vox.no.

Les også mer om BKA på vox.no.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.