800 mistet jobben i februar

Publisert: 26.02.10

– innholdet kan være utdatert

Ved utgangen av februar hadde NAV registrert 83 400 helt arbeidsløse. Sammenliknet med utgangen av februar i fjor, er veksten på 16 000 personer eller 24 prosent. Arbeidsledigheten ligger nå på 3,2 prosent, noe som er betydelig lavere enn i andre land i Europa.

Flest i bygg og anlegg
Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten er høyest i bygg og anlegg med 7,2 prosent, men ifølge NAV virker det som om ledighetene innen bygg og anlegg flater ut. Ledigheten innen industrien er 5,1 prosent. Færrest ledige er det i undervisning, i helse, pleie og omsorg og blant ledere, alle med 1,2 prosent.

Jevnere økning

Arbeidsledigheten øker nå mer jevnt i alle yrkesgrupper enn tidligere i denne lavkonjunkturen. Sammenliknet med februar i fjor har arbeidsledigheten økt mest i ingeniør-og ikt-fag med 44 prosent og innen akademiske yrker med 31 prosent. Veksten i tallet på ledige er lavest io jord- og skogbruk og fiske med 14 prosent og innen kontor og industri med en økning på 18-19 prosent.

Flest i Oslo

Oslo har høyest ledighet med 4 prosent, lavest i Sogn og Fjordane med 2,5 prosent. I Troms har antallet ledige falt med to prosent i løpet av siste år.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.