79 800 uten jobb

- innholdet kan være utdatert

Arbeidsløsheten vokste med 600 personer i mars, om en justerer for vanlige sesongvariasjoner. For tredje måned på rad er dermed flere enn 100 000 personer som er uten ordinært arbeid.– Det er færre som melder seg ledige nå, men det er også en økende andel som bruker lang tid på å komme i jobb. At mange arbeidsledige deltar på tiltak bidrar til å holde arbeidsledigheten på et forholdsvis lavt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til FriFagbevegelse.no.
– Utviklingen gir ikke grunnlag for å dempe innsatsen for å motvirke høy arbeidsløshet, understreker arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en kommentar.
Fortsatt er det store variasjoner i hvor problemene på arbeidsmarkedet rammer. Mens arbeidsløsheten er oppe i 7,1 % i bygg- og anleggsnæringen er bare 0,9 % av de som jobber med undervisning uten arbeid. Ved siden av bygg og anlegg er det industrien og deler av servicesektoren som føler problemene på kroppen. Innen de fleste andre yrker er arbeidsløsheten godt under gjennomsnittet for hele landet.
Geografisk varierer arbeidsløsheten fra 2,5 % i Oppland og Sogn og Fjordane til 3,8 % i Oslo og Finnmark. Aldersmessig er det unge menn mellom 20 og 24 år som rammes hardest, med en arbeidsløshet på 7,9 %.
LAST NED: Mars-tallene fra Nav