76 fagorganiserte drept i 2011

Publisert: 06.06.12

– innholdet kan være utdatert

I fjor var det et vanskelig og ofte farlig år for arbeidstakere over hele verden, men spesielt for dem som våget å stå opp for sine faglige rettigheter overfor oppsigelse, arrestasjon, fengsling og død. Det er bildet som kommer fram i den årlige undersøkelsen til den Internasjonale faglige samorganisasjon (ITUC). 2011-undersøkelsen omfatter 143 land.

Colombia på topp – igjen

Nok en gang troner Colombia på toppen av verdens farligste land for fagorganiserte. Av de 76 som ble drept i fjor, arbeidere drept under den ”arabiske våren” er ikke medregnet, mistet 29 livet i Colombia. Ti av disse drapene er det ingen som er straffet for. I Asia er åtte fagorganiserte drept.

Hushjelper uten rettigheter

I det globale arbeidsmarkedet er det mange regjeringer som ikke har arbeidstakeres rettigheter på dagsorden. Det mangler penger til kontroll og tilsyn og mange fremmedarbeidere mangler beskyttelse og rettigheter. Dette gjelder særlig i Gulf-landene hvor migrantarbeider, rundt 100 millioner hushjelper. Det store flertallet av dem er kvinner med lite kunnskap om sine rettigheter og ingen som hjelper dem med å håndheve rettighetene.

Lang vei mot demokrati

Året 2011 kalles også året for den arabiske våren og revolusjonene i Nord-Afrika, Midtøsten og i Gulf-landene. Mangel av, og undertrykkelse av, faglige rettigheter har vært spesielt tøff i disse områdene. Fagforeninger spilte en stor rolle i flere av revolusjonene, særlig i Tunisia, Egypt og Bahrain. Dette ble betalt med høy pris og hundrevis av aktivister ble drept i sammenstørene og tusenvis ble arrestert. Etter hvert som demokratier etableres, opprettes det uavhengige fagbevegelser, men det er fortsatt ingen fullstendig organisasjonsfrihet i disse landene.

Strammer inn

ITUC-undersøkelsen viser også at den økonomiske krisen påvirker arbeideres rettigheter. Mange regjeringer strammer inn i stedet for å påvirke til vekst og sysselsetting. Den globale arbeidsledigheten nådde 205 millioner i fjor. I Spania er 40 prosent av de unge uten arbeid, mens Hellas har en ledighet på 21 prosent.

– Situasjonen for hundretusener av arbeidere er svært urovekkende,” sier Sharan Burrow, ITUCs generalsekretær.

– Mange arbeidere har det dårligere fordi de må arbeide lange dager i farlige og usunne omgivelser, ofte til så lav lønn at de ikke kan dekke familiens behov.

Konservative regjeringer undergraver rettigheter

Undersøkelsen avslører hvordan streik blir mislikt og møtt i mange land. Streikende arbeidere blir møtt med masseoppsigelse, arrestasjoner og fengsling. Eksempler er Georgia, Kenya, Sør-Afrika og Botswana, hvor 2 800 arbeidere ble sagt opp etter streik i offentlig sektor. Denne type reaksjon gjelder ikke bare land i den tredje verden, også i industrialiserte land, inkludert Canada, har konservative regjeringer gjentatte ganger forsøkt å undergrave fagorganisering, faglige rettigheter og retten til kollektive forhandlinger.

ITUCs årlige rapport om faglige rettigheter.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.