72 000 strømkunder får 60 millioner av NVE

Publisert: 09.02.10

– innholdet kan være utdatert

Tilskuddet NVE fordeler er tildelt av Stortinget for å jevne ut nettariffene i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og tariffene høye. De viktigste årsakene til høye tariffer er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Også i fjor ga NVE 60 millioner kroner i tilskudd. Midlene ble da fordelt på 25 nettselskaper med til sammen 66 000 kunder som fikk redusert tariffen med i gjennomsnitt 5 øre/kWh. I år fordeles tariffutjevningsmidlene på 72 000 strømkunder som får redusert tariffen med i gjennomsnitt 4,6 øre/kWh. Nettselskapene plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av reduserte tariffer samme år som tilskuddet er tildelt.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.