6 tiltak for redusert sykefravær

Publisert: 03.02.10

– innholdet kan være utdatert

Aktivisering og nærvær gjennom tettere og raskere oppfølging av sykmeldte og faglig veiledning til sykmeldere er andre tiltak i forslag til ny strategi.

Ekspertgruppen foreslår:

  • At gradert sykmelding skal være hovedregelen etter åtte uker. Dette skal kombineres med at reglene om arbeidsgiverfinansiering i sykepengeperioden blir endret, bedre oppfølging av leger/sykmeldere, både gjennom utarbeiding av faglige veiledere for sykmeldingsarbeidet og gjennom systematiske tilbakemeldinger om praksis, samt obligatoriske kurs for alle som skal sykmelde.
  • Å utrede hvordan man kan unngå at sykepenger kompenserer for inntektstap som ikke er forårsaket av sykdom eller skade, men av arbeidsledighet eller permittering.
  • Systematisk arbeid for å bedre kunnskapsgrunnlaget for tiltak.
  • Å gjennomføre en informasjonsstrategi for å skape aksept for grunntanken bak de foreslåtte tiltakene.
  • At NAVs kontrollinnsats mot bedrageri av sykepenger styrkes.

Les ekspertgruppens rapport (pdf, 4 mb)

Arbeider med ny IA-avtale

Ekspertgruppens forslag er ett av innspillene til partenes og regjeringens arbeid med ny IA-avtale. Målet er at den nye avtalen kan være på plass 1. mars.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.