6 dødsulykker i bygg- og anlegg

Publisert: 04.11.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har lagt fram rapporten «Skader i bygg og anlegg 2015», laget på oppdrag for Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring.

I fjor omkom seks personer i arbeidsulykker i denne bransjen, som rapporterer om 12 arbeidsskader per tusen ansatte. Det er over gjennomsnittet som er 8,9 skader per tusen ansatt.

I de 176 ulykkene som er analysert og hvor Arbeidstilsynet var på fysisk besøk, ble 183 personer skadet hvorav fire døde. Av de som døde hadde tre utenlandsk statsborgerskap.

Rapporten viser også at det fortsatt er falluykkene (46 prosent) som dominerer arbeidsulykkene.

Nødvendig med opplæring og faglærte

Som en del av konklusjonen i rapporten påpekes det viktigheten av å rekruttere kompetente arbeidstakere med erfaring og opplæring for å forebygge ulykker.

Meldte arbeidslulykker

Av meldte arbeidsulykker fra arbeidsgiver til NAV, er det:

  • 516 fallulykker
  • 476 utsatt for støt/truffet av gjenstand
  • 346 ble stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand
  • 162 ble klemt/fanget
  • 135 utsatt for elektrisk spenning

Arbeidstilsynet er klar over at det underrapporteres om ulykker, men at meldesystemet skal fornyes og gjøres elektronisk.

Lenke til rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.