52 omkom på jobb i 2011

Publisert: 27.04.12

– innholdet kan være utdatert

– Fram til år 2000 har det vært en markant nedgang i antall dødsulykker, men de siste ti årene ser det ut til at utviklingen har flatet ut. At tallet i 2011 er høyere enn normalt, skyldes terrorhandlingen 22. juli.

I 2010 var det 46 personer som omkom på arbeid, mens gjennomsnittet det siste tiåret er 42 arbeidsskadedødsfall i året. Tallene gjelder landbasert arbeidsliv, som er Arbeidstilsynets myndighetsområde.

11 døde i bygg og anlegg

Det er fire hovednæringer som tradisjonelt skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. Det er bygg og anlegg, industrien, transport og lagring og i primærnæringene.

I bygg og anlegg døde elleve personer, mot ni i 2010. I industrien døde ni, mot seks i 2010. I transport og lagring døde fire, mot ni i 2010. I primærnæringene døde fire, mot åtte i 2010. Det har dermed vært en utvikling i riktig retning i primærnæringene samt transport og lagring i 2011.

Elektrikerlærling omkom

Det er registrert en omkommen relatert til forbundets områder. En mann (18) døde etter å ha blitt alvorlig skadet i en eksplosjon ved en metallindustrivirksomhet i Kristiansand. Avdøde var ansatt som elektrikerlærling i et elektrikerfirma som var innleid til bedriften hvor ulykken fant sted. Han befant seg sammen med to andre, en fra det samme elektrikerfirmaet og en innleid fra en mekanisk virksomhet, utenfor en bygning hvor det pågikk en produksjonsprosess. Mens de sto utenfor, oppsto det en eksplosjon 20-30 meter inne i bygningen. De tre mennene ble rammet av gjenstander som ble slynget gjennom luften som en følge av eksplosjonen.

Flere utenlandske statsborgere

Ti av de 52 som døde på jobb i 2011 var utenlandske statsborgere. Det er en høyere andel enn tidligere år. Tre polske statsborgere mistet livet på jobb i fjor. To var danske statsborgere, de øvrige var henholdsvis svensk, litauisk, gresk, slovakisk og kroatisk.

Geografisk fordeling

Når vi fordeler arbeidsskadedødsfallene på Arbeidstilsynets regioner ser vi at ti har skjedd i området til Arbeidstilsynet Vestlandet, ti i Oslo, ni i Nord-Norge, åtte i Indre Østland og ni i Sør-Norge, tre i Midt-Norge og to i Østfold og Akershus. Én person omkom i utlandet.

Les mer om arbeidsulykker og årsak 2011 på Arbeidstilsynets nettside.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.