5 millioner færre arbeidsplasser

Publisert: 10.10.11

– innholdet kan være utdatert

I EU 27 var det 5 millioner færre arbeidsplasser i andre kvartal i 2010 sammenlignet med andre kvartal 2008. De største tapene av arbeidsplasser fant sted i bransjer definert som lavt og medium lønnet, meldes det i en ny rapport, som omtales av EUrologgen.

Økt polarisering

Det  har ført til en ytterligere polarisering arbeidslivet. For samtidig med nedgangen i disse jobbene, steg antall jobber i godt betalte yrker (det øvre 20 prosent-lønnssjiktet). Dette skyldes at etterspørselen i såkalte kunnskapsintensive yrker har vedvart under finanskrisen. Økningen har skjedd i både offentlig (utdanning og helsesektorene) og privat sektor (næringsliv).

Bedre for kvinner

Kvinner har kommet bedre ut av finanskrisen enn menn. Menn har mistet fire jobber for hver jobb en kvinne har mistet. Dette skyldes til en viss grad økningen i kunnskapsintensive yrker i offentlig sektor som utdanning og helse.

Seniorene holder stand

Sysselsettingen for eldre arbeidstakere har holdt seg overraskende bra. Det var en økning i antall sysselsatte i gruppen 50 og 64 år på 1.7 millioner. På den andre siden ble de yngste og de mellom 30 og 49 år rammet hardt av finanskrisen.

Les hele rapporten her

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.