5 millioner færre arbeidsplasser

- innholdet kan være utdatert

I EU 27 var det 5 millioner færre arbeidsplasser i andre kvartal i 2010 sammenlignet med andre kvartal 2008. De største tapene av arbeidsplasser fant sted i bransjer definert som lavt og medium lønnet, meldes det i en ny rapport, som omtales av EUrologgen.

Økt polarisering
Det  har ført til en ytterligere polarisering arbeidslivet. For samtidig med nedgangen i disse jobbene, steg antall jobber i godt betalte yrker (det øvre 20 prosent-lønnssjiktet). Dette skyldes at etterspørselen i såkalte kunnskapsintensive yrker har vedvart under finanskrisen. Økningen har skjedd i både offentlig (utdanning og helsesektorene) og privat sektor (næringsliv).

Bedre for kvinner


Kvinner har kommet bedre ut av finanskrisen enn menn. Menn har mistet fire jobber for hver jobb en kvinne har mistet. Dette skyldes til en viss grad økningen i kunnskapsintensive yrker i offentlig sektor som utdanning og helse.
Seniorene holder stand
Sysselsettingen for eldre arbeidstakere har holdt seg overraskende bra. Det var en økning i antall sysselsatte i gruppen 50 og 64 år på 1.7 millioner. På den andre siden ble de yngste og de mellom 30 og 49 år rammet hardt av finanskrisen.
Les hele rapporten her