5 mill. mer til Atilsynet

Publisert: 15.05.12

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet styrkes slik at det kan bidra til å sikre et seriøst arbeidsliv. Prioriteringen av innsatsen gjøres mot blant annet bemanningsbransjen.  og oppfølging av tiltakspakken i forbindelse med innføringen av Vikarbyrådirektivet.

Tiltakspakken skal sikre at direktivets likebehandlingsprinsipp blir fulgt opp i praksis, samt:

  • Arbeidstilsynet skal veilede og informere om de nye reglene om likebehandling av innleide arbeidstakere og bidra til å sikre etterlevelsen av likebehandlingsprinsippet.
  • Arbeidstilsynet skal også føre tilsyn med den nye bestemmelsen om drøftingsplikt om bruk av innleie i virksomheten.

I 2012 er Arbeidstilsynet dermed styrket med til sammen 15 millioner kroner.

Arbeidsdepartmentets pressemelding.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.