5 mill. mer til Atilsynet

Publisert: 15.05.12

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet styrkes slik at det kan bidra til å sikre et seriøst arbeidsliv. Prioriteringen av innsatsen gjøres mot blant annet bemanningsbransjen.  og oppfølging av tiltakspakken i forbindelse med innføringen av Vikarbyrådirektivet.

Tiltakspakken skal sikre at direktivets likebehandlingsprinsipp blir fulgt opp i praksis, samt:

  • Arbeidstilsynet skal veilede og informere om de nye reglene om likebehandling av innleide arbeidstakere og bidra til å sikre etterlevelsen av likebehandlingsprinsippet.
  • Arbeidstilsynet skal også føre tilsyn med den nye bestemmelsen om drøftingsplikt om bruk av innleie i virksomheten.

I 2012 er Arbeidstilsynet dermed styrket med til sammen 15 millioner kroner.

Arbeidsdepartmentets pressemelding.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.