48 døde på jobb i 2013

- innholdet kan være utdatert

De fleste av arbeidsskadedødsfallene skjedde i næringeneFærre er utenlandske


Fire av de 48 som døde på jobb i 2013 var utenlandske statsborgere og det er en nedgang fra de foregående årene mot ni 2012 og ti i 2011. Av de fire utenlandske arbeidstakerne som omkom på jobb i 2013 var fra to fra Polen, en fra Burma og en fra Ukraina.
De var ansatt i næringene bygg og anlegg, bergverksdrift og utvinning, omsetning og drift av fast eiendom og i tjenesteyting.

Terrorhandling og brokollaps


Fem av arbeidsskadedødsfallene er registrert i forbindelse med terrorhandlingene ved Statoils gassanlegg i In Amenas i Algerie. To av arbeidsskadedødsfallene skjedde i forbindelse med at en bro under støping i Trondheim kollapset den 8. mai.
Les mer på Arbeidstilsynets nettside.