48 døde på jobb i 2013

Publisert: 20.01.14

– innholdet kan være utdatert

De fleste av arbeidsskadedødsfallene skjedde i næringene

  • bygg og anlegg
  • primærnæringen
  • bergverk og transport. 
Færre er utenlandske

Fire av de 48 som døde på jobb i 2013 var utenlandske statsborgere og det er en nedgang fra de foregående årene mot ni 2012 og ti i 2011. Av de fire utenlandske arbeidstakerne som omkom på jobb i 2013 var fra to fra Polen, en fra Burma og en fra Ukraina.

De var ansatt i næringene bygg og anlegg, bergverksdrift og utvinning, omsetning og drift av fast eiendom og i tjenesteyting.

Terrorhandling og brokollaps

Fem av arbeidsskadedødsfallene er registrert i forbindelse med terrorhandlingene ved Statoils gassanlegg i In Amenas i Algerie. To av arbeidsskadedødsfallene skjedde i forbindelse med at en bro under støping i Trondheim kollapset den 8. mai.

Les mer på Arbeidstilsynets nettside.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.