450 millioner til innovasjon

Publisert: 03.11.11

– innholdet kan være utdatert

– Det er svært gledelig å komme med denne utlysningen nå, sier Anne Kjersti Fahlvik, direktør for Divisjon for innovasjon i Forskningsrådet.

 – Helt ferske tall viser en nedgang i forsknings- og utviklingsinvesteringer i norske bedrifter. Innovasjonsprosjekter fører til nye og bedre produkter, prosesser og tjenester og stimulerer dermed til vekst og verdiskaping i næringslivet, sier hun.

Tallene Fahlvik viser til ble publisert fredag. Rapporten, som kommer fra Statistisk sentralbyrå og NIFU, viser at det var en klar vekst i næringslivets FoU-innsats fram til 2008, men at veksten så stoppet opp. Deretter fikk vi en nedgang både i 2009 og 2010.

450 millioner over fire år

Midlene lyses ut gjennom programmet BIA, som gir støtte de beste prosjektene uansett bransjetilhørighet, med unntak av de områdene som dekkes av tematisk rettede programmer i Forskningsrådet. Bedriftene som søker, velger selv hva de vil forske på, og bare de aller beste prosjektsøknadene vinner fram. Tidligere utlysninger av innovasjonsmidler i BIA, viser at norske bedrifter har mange flere gode prosjekter enn det finnes midler til. Ved forrige utlysning i programmet, kom det inn totalt 342 skisser, 140 innovasjonsprosjekter ble vurdert, og 35 fikk tilslag om støtte.

Eksempler på bedrifter som har lykkes med støtte fra Forskningsrådets program BIA er resirkuleringsselskapet Tomra, bioteknologibedriften PCI Biotech og skiprodusenten Madshus.

Les mer på forskningsrådets hjemmeside.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.