39 nye rettsakter vedtatt

Publisert: 17.07.12

– innholdet kan være utdatert

Totalt har komiteen innlemmet mer enn 300 rettsakter i EØS-avtalen hittil i 2012. Det er nesten på nivå med det totale antall rettsakter som ble innlemmet i henholdsvis 2011 og i 2010. EU-siden ba på møtet om få en oppdatert oversikt over utestående saker, og EØS/EFTA-siden opplyste at man ville gi dette som ønsket innen september.

Omtale av rettsaktene som ble vedtatt.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.