3,5 prosent ledighet

Publisert: 16.03.10

– innholdet kan være utdatert

– Det kan se ut til at nedgangen i sysselsettingen stopper opp, og at det ligger an til en oppgang i 2011, sa statsminister Jens Stoltenberg ved innledningen til regjeringens budsjettkonferanse.

Ved sist budsjettkonferanse for et år siden var Norge midt oppe i en alvorlig internasjonal finanskrise. Regjeringen iverksatte raske og målrettede tiltak overfor bankene, samtidig som det ble ført en svært ekspansiv penge- og finanspolitikk. Regjeringens mål var at Norge skulle komme gjennom finanskrisen med den laveste arbeidsledigheten i Europa.

– De omfattende tiltakene som ble satt inn har virket, selv om det fortsatt er utfordringer for enkelte næringer og bedrifter. Norge har lavere arbeidsledighet enn våre naboland, og internasjonale observatører er enige om at Norge trolig er det landet som har klart seg best gjennom det internasjonale økonomiske tilbakeslaget, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Anslaget for arbeidsledigheten var noe høyere i Nasjonalbudsjettet 2010, og anslaget er nå på om lag 3,5 prosent. Det ligger an til en oppgang i sysselsettingen i 2011. Norge står nå overfor nye utfordringer, for å dempe presset på renta og sikre arbeidsplassene i industrien er det tid for å holde tilbake på oljepengebruken.

– Hvis vi ikke lykkes med dette, kan vi oppleve renteøkning og styrking av kronekursen. Dette vil særlig går ut over konkurranseutsatte virksomheter. Det krevende budsjettarbeidet er et uttrykk for at det går bra i den norske økonomien. Vi er enige om det grunnleggende, nemlig betydningen av arbeid og langsiktig verdiskaping. Vi skal nå starte arbeidet med å lage et godt budsjett innenfor trangere rammer enn vi har hatt de siste årene, understreket statsministeren.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.