300 000 kr til TV-aksjonen

- innholdet kan være utdatert

LO-leder Gerd Kristiansen oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte i LO å melde seg som bøssebærer i TV-aksjonen.
– Jeg er veldig imponert over det viktige arbeidet som Nasjonalforeningen for folkehelsen gjør for å løse demensgåten, og gi personer med demens et verdig liv og en bedre hverdag. Det er med stor glede LO har bevilget 300 000 kr til årets TV-aksjon, sier LO-lederen.
Mange av LOs medlemmer vil være direkte berørt av tematikken for årets TV-aksjon, både som pasienter, pårørende og ansatte i helsesektoren.

Nasjonal dugnad


– TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der LO har deltatt i mange år. Mange av LOs medlemmer deltar i fylkeskomiteer og kommunekomiteer, rekrutterer bøssebærere og stiller selv som bøssebærere på aksjonsdagen. Tusen takk til hver enkelt som har bidratt og kommer til å bidra i denne dugnaden, avslutter Gerd Kristiansen
Registrer deg som bøssebærer her
Les mer om årets TV-aksjon på www.blimed.no