28 døde på jobb hittil i år

Publisert: 03.07.12

– innholdet kan være utdatert

– Dette er et urovekkende høyt tall. Ingen skal skade seg, bli syke eller dø på jobb. Dette er et varsko om at 2012 kan bli et år der altfor mange rammes av alvorlige arbeidsulykker, sier Kari Birkeland, fungerende direktør i Arbeidstilsynet.

I hver av næringene Jordbruk, skogbruk og fiske og Offentlig administrasjon og forsvar er det registrert fem arbeidsskadedødsfall. De fem pilotene som omkom i flystyrten i Sverige i mars utgjør de fem arbeidsskadedødsfallene i næringen Offentlig administrasjon og forsvar.

I tilknytning til bygg- og anleggsnæringen har åtte personer omkommet. To av disse var ansatt i et bemanningsforetak, men arbeidet på en byggeplass da ulykken skjedde. En person omkom under anleggsarbeid inne i en tunnel. Dette er tall som viser at arbeid i bygg- og anleggsnæringen fortsatt er risikofylt.

Fire døde i trafikkulykker

Trafikkulykker, samt treff av gjenstander, er de hyppigst meldte ulykkestypene, med fire tilfeller av hver type.
Det er registrert ni arbeidsskadedødsfall under ulykkestypen ”annet”. Her regnes de fem fra flystyrten i Sverige. I tillegg omkom en i helikopterstyrt, en under dykking, en under snøbrøyting på islagt vann og en fordi betongelementer raste ned.

Høyere risiko for utenlandske statsborgere

23 av de omkomne var norske statsborgere, fire var fra Polen og en fra Litauen. Fordelingen mellom norske og utenlandske statsborgere som dør på jobb har vært stabil de siste årene.
– Utenlandske statsborgere utgjør 18 prosent av alle som har omkommet under arbeid i 2012, mens vi antar de utgjør rundt 14 prosent av arbeidstokken. Dette er et tall vi skal være bevisste på. Alle arbeidstakere har rett på trygge arbeidsforhold, uansett nasjonalitet, sier Birkeland.

13 av de omkomne var i alderen 40-56 år. Blant de omkomne var også en på 18 år og en på 86 år. To av de 28 var kvinner, resten var menn. Denne fordelingen mellom kjønnene er vanlig.

Fakta:

  • 52* personer omkom på jobb i 2011 (17 av disse i årets 6 første måneder)
  • 46 personer omkom på jobb i 2010 (23 av disse i årets 6 første måneder)
  • 42 personer omkom på jobb i 2009 (20 av disse i årets 6 første måneder)
  • Mange jobber alene når ulykken inntreffer
  • Det registreres en økende andel arbeidsskadedødsfall blant utenlandske arbeidstakere
  • Bygg og anlegg, transport og lagring, industri og jordbruk står erfaringsmessig for en betydelig andel av arbeidsskadedødsfallene (70 prosent av arbeidsskadedødsfallene i perioden 2009 – 2011)
  • Jordbruket har klart flest dødsfall i forhold til antall sysselsatte

* 11 av de omkomne døde i forbindelse med terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet 22. juli

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.